Základní představení

EDUCA MYJOB LIBEREC 2018 spojuje oblasti vzdělávání a pracovních příležitostí na jednom místě s cílem nabídnout komplexní zajištění potřeb každého návštěvníka. Základním rámcem veletrhu je posloupnost sekundárního, potažmo terciárního vzdělávání s návazností na získání profesního uplatnění a začlenění do pracovního procesu.
Veletrh také nabídne návštěvníkům podporu při rozhodnutí jít vlastní cestou - formou podnikatelského záměru. Představením škol a vzdělávacích institucí společně se společnostmi nabízejícími praxi nebo pracovní stáž na jednom místě nabízíme kompletní nabídku příležitostí pro budoucnost mladé generace. Nabízíme také šanci získat zajímavé pracovní pozice nebo lepší zaměstnání.

Fakta o veletrhu

již 11. ročník největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí v severních Čechách 3 dny intenzivního kontaktu se zájemci o práci a vzdělávání, vysoká koncentrace cílové skupiny na 4 000 m² kryté výstavní plochy, návštěvnost každoročně překračuje 11 000 návštěvníků, veletrhu se účastní více jak 55 firem nabízejících konkrétní pracovní pozice, studijní možnosti prezentuje více než 80 středních a vysokých škol, odborné přednášky, semináře, workshopy, kariérní poradenství, sestavení CV, konzultace s odborníky, testování jazykových znalostí, masivní mediální kampaň, společenský večer věnovaný vystavovatelům,  celodenní doprovodný program, odborné přednášky, HR konference a Debata s osobnostmi
Cíl veletrhu
Cílem veletrhu je nabídnout všem věkovým skupinám konkrétní studijní a pracovní možnosti v Libereckém kraji, Euroregionu Nisa, České republice i v zahraničí. Prostřednictvím seminářů a přednášek návštěvníkům ukázat, jak uspět při příjímacích řízeních a úspěšně se uplatnit na současném trhu práce.

Historie veletrhu

Jak to všechno začalo... Většina z nás si ten okamžik prožila, nebo se k němu nezadržitelně blíží. Tímto životním zlomem je dokončení základní školy a s ním související rozhodnutí „co dál“. S pomocí rodičů, učitelů i starších kamarádů v tu chvíli vybíráme naši budoucnost – vhodnou střední školu či učiliště. Ovšem vyznat se v nabídce středního školství není úplně jednoduché a objíždění všech vybraných škol je pro žáky i rodiče obvykle nereálné. Kdyby tak měli všichni zájemci možnost si na jednom místě prohlédnout kompletní nabídku škol z celého kraje a k tomu oslovit jejich zástupce s případnými dotazy. Z této myšlenky a ze snahy umožnit budoucím středoškolákům opravdu kvalifikované rozhodnutí vzniká v polovině devadesátých let veletrh Nisa schola.

Na prvním ročníku v roce 1995 se v libereckém Domě kultury představují střední školy z celého regionu. V průběhu let se veletrh dostává stále více do povědomí veřejnosti a postupně se zvyšuje jak počet účastníků, tak především návštěvníků. Na začátku tisíciletí veletrh dostává záštitu od nově vzniklého Libereckého kraje, pod který spadá oblast středoškolského vzdělávání.

Po více než 10 letech fungování veletrhu ovšem přichází čas na změnu. Nedávno dokončená Home Credit Arena nabízí nejen vhodné a dostatečné prostory pro stále rostoucí zájem ze strany účastníků veletrhu, ale především přichází její provozovatel s nápadem na rozšíření tématického záběru veletrhu. Vždyť střední školou naše příprava na profesní život přeci nekončí. Po jejím dokončení čeká absolventy další rozhodnutí – pokračovat ve studiu, nebo si hledat zaměstnání. Nápad na spojení těchto úzce provázaných oblastí – tedy vzdělávání a trhu práce – dává vzniknout novému projektu, veletrhu EDUCA MYJOB LIBEREC.

V roce 2007 se tak premiérově představují v liberecké Home Credit Areně nejen střední školy z Libereckého kraje a zástupci vyšších odborných a vysokých škol z celého Česka, ale navíc i nejvýznamnější zaměstnavatelé z regionu. Během tří dnů, po které jsou brány multifunkční haly otevřeny, přiláká veletrh na sedm tisíc návštěvníků z řad žáků a studentů i uchazečů o zaměstnání. Rekordní zájem o veletrh tak jasně potvrzuje, že jeho přemístění do Home Credit Areny i rozšíření o nabídku pracovních příležitostí, bylo správným rozhodnutím. Hned po skončení veletrhu tak jeho pořadatelé začínají pracovat na další ročníku…
Created by  ctech logo CTECH s.r.o. ©2014