NEJLEPŠÍ EXPOZICE EDUCA2016

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Aktivita (doprovodné programy, aktivita a vystupování obsluhy stánku)
Vizuální kvalita (ztvárnění expozice, atraktivita, grafické vnímání expozice atd.)
Mediální komunikace (informace na webových stránkách vystavovatele, aktivita na sociálních sítích aj.)
Informační hodnota (aktuálnost a obsah prezentačních materiálů, přehlednost, relevantnost informací aj.)
Celkový dojem (komplexnost prezentace, individuální přístup k veletrhu)

Soutěž je vyhlášena v kategorii Škola a v kategorii Firma.
Hodnotící komise bude mít 7 zástupců a hodnocení bude probíhat nezávisle během prvního dne konání veletrhu, tj. 13. 10. 2016.  

Do soutěže budou zařazeni všichni vystavovatelé účastnící se veletrhu.

Oznámení výsledků „Nejlepší expozice EDUCA2016“ se uskuteční v pátek 14. 10. 2016 v 10.30 hod. na hlavním pódiu na ploše liberecké Home Credit Areny.

Odborná porota

1| Mgr. Helena Adamcová (ředitelka Odboru zaměstnanosti, Úřad práce České republiky)
2| Kateřina Zikmundová, M.A. (recruiter, LUTO Automotive CZ , s.r.o.)
3| Mgr. Lenka Kočová (oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti, Krajský úřad Libereckého kraje)
4| Bc. Veronika Matochová (koordinátor veletrhu EDUCA MYJOB LIBEREC 2016)
5| PhDr. Jiří Konvalinka (ředitel školy Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, p.o.)
6| Jana Kuncová (HR Specialist, Lasvit s.r.o.)
7| Petr Novák (ředitel, MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Liberec)
Created by  ctech logo CTECH s.r.o. ©2014