NEJLEPŠÍ EXPOZICE EDUCA 2017

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Aktivita (doprovodné programy, aktivita a vystupování obsluhy stánku)
Vizuální kvalita (ztvárnění expozice, atraktivita, grafické vnímání expozice atd.)
Mediální komunikace (informace na webových stránkách vystavovatele, aktivita na sociálních sítích aj.)
Informační hodnota (aktuálnost a obsah prezentačních materiálů, přehlednost, relevantnost informací aj.)
Celkový dojem (komplexnost prezentace, individuální přístup k veletrhu)

Soutěž je vyhlášena v kategorii Škola a v kategorii Firma.
Hodnotící komise bude mít 7 zástupců a hodnocení bude probíhat nezávisle během prvního dne konání veletrhu, tj. 12. 10. 2017

Do soutěže budou zařazeni všichni vystavovatelé účastnící se veletrhu.

Oznámení výsledků „Nejlepší expozice EDUCA2017“ se uskuteční v pátek 13. 10. 2017 v 10.30 hod. na hlavním pódiu na ploše liberecké Home Credit Areny.
Created by  ctech logo CTECH s.r.o. ©2014