Akreditace a příprava stánků

Časy akreditace

a přípravy stánků

Středa 9. 10. 2019     |  12.00–22.00 hod.
Čtvrtek 10. 10. 2019  |    6.00– 7.30 hod.

  • Akreditace bude probíhat na infopultu v prostoru hlavního vchodu do Home Credit Areny (vstup A naproti bowlingové herně).
  • Spolu s akreditací lze v uvedených dnech a časech realizovat výstavbu vlastních a přípravu objednaných stánků.
  • V případě zaplaceného výstavního stánku či výstavní plochy obdržíte při akreditaci přenosné vystavovatelské průkazy opravňující k pohybu po Home Credit Areně mimo otevírací dobu veletrhu.
  • Dále dostanete poukazy na vstupy do klidové zóny pro vystavovatele na každý den veletrhu zvlášť.
  • Žádáme vystavovatele, aby své akreditace během veletrhu nosili viditelně.

 

Vyklizení a demontáž stánků

Sobota 12. 10. 2019 | 13.00–15.00 hod. 

  • Dodržte prosím uvedený čas demontáže a vyklizení stánků. Oficiální ukončení veletrhu je v sobotu 12. 10. ve 13 hodin. Žádáme vystavovatele, aby své expozice nesklízeli před oficiálním ukončením veletrhu!
  • Ve výše uvedených časech bude vstup do Home Credit Areny umožněn pouze na základě vystavovatelského průkazu, který obdržíte při akreditaci!