BEZPEČNÝ VELETRH

Buďme na veletrhu v bezpečí!

Pokyny pro bezpečný pohyb v areálu Home Credit Areny a Sport Parku Liberec

 

ROUŠKA
Ve vnitřních prostorách si ochrannými prostředky zakryjte dýchací cesty (nos a ústa) – uvnitř Home Credit Areny i v ostatních vnitřních prostorách areálu noste roušku nebo jiný prostředek, který brání šíření kapének.

 

VZDÁLENOST
Dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 metry od ostatních návštěvníků veletrhu, kteří nepatří mezi vaše blízké.

 

DEZINFEKCE
Pravidelně si dezinfikujte ruce – na označených místech v celém areálu.

 

POZDRAV
Nestyďte se nepodat ostatním ruku – dobrý den nebo ahoj letos určitě postačí.

 

DOPORUČENÍ
Zvažte pobyt na veletrhu, pokud se necítíte dobře. V případě, že se váš zdravotní stav zhorší, vyhledejte našeho zdravotníka.


Děkujeme za dodržování našich pokynů.
Buďme k sobě navzájem ohleduplní!