Armáda Česká republiky - Rekrutační pracoviště

najdete na stánku A33