Liberecký kraj

Kraj na severu

Základní informace

 

stravování

Stravování

vlastní restaurace přímo v budově

školné

PLAT

dle platové třídy
 

internát

SÍDLO

Krajský úřad Libereckého kraje


Kde nás najdete

 

Kraj: Liberecký
Adresa: U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

 


Mgr. Jiří Jansa


Martin Půta
hejtman


 

Mgr. Jiří Jansa


René Havlík
ředitel

tel: +420 485 226 470
e-mail: rene.havlik@kraj-lbc.cz

Kraj na sociálních sítích

 

 


Zajímavosti o krajích

Kraje definitivně vznikly 1. ledna 2000, samosprávné kompetence získaly na základě zákona o krajích (krajské zřízení), dne 12. listopadu 2000, kdy proběhly první volby do jejich nově zřízených zastupitelstev. Zákon o krajích byl od doby svého přijetí novelizován už více než dvaceti zákony. Volby do krajských zastupitelstev se pak konají každé 4 roky. Na hlavní město Prahu se ale zákon o krajích nevztahuje, Praze přiznává postavení a pravomoci obce o hlavním městě Praze.


 

 

žák


1

hejtman

žák


442 356

obyvetel v Libereckém kraji

žák


20 LET

od založení krajů

 

 


Seznamte se

ředitel školy

Martin Půta

hejtman

V roce 1989 dokončil studium na libereckém Gymnáziu F. X. Šaldy. V letech 1992–2002 pracoval jako technolog a vedoucí výroby ve firmě Vulkan Hrádek. V roce  2002 se stal starostou Hrádku nad Nisou, kde vydržel až do roku 2012, než se stal poprvé hejtmanem Libereckého kraje. Dne 22. listopadu 2016 byl opět zvolen hejtmanem kraje. Žije v Hrádku nad Nisou, je ženatý a má tři děti. 

 

 

Pravý sloupec

René Havlík

ředitel

Ustanovení a výkon funkce ředitele krajského úřadu jsou upraveny zákonem  o krajích. Je jmenován a odvoláván hejtmanem po předchozím souhlasu ministra vnitra. Je zaměstnancem kraje a za plnění úkolů svěřených krajskému úřadu v samostatné a přenesené působnosti je odpovědný hejtmanovi. Je nadřízený všem zaměstnancům kraje zařazeným do krajského úřadu, kontroluje jejich činnost a plní vůči nim funkci statutárního orgánu zaměstnavatele. Je oprávněn účastnit se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním a zabezpečuje plnění usnesení těchto orgánů. Nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích.

 

 


Čísla na kraji

1

hejtman

9

radních

45

zastupitelů

442 356

obyvatel v Libereckém kraji

 

 

 

 


 

Videa