Ve spolupráci se sdružením AFI, personální agenturou HAYS a veletrhem EDUCA WEEK Liberec,
pořádáme seminář věnující se dopadu inflace na náborové strategie.


13. 10. 2022  |  9:00–12:00  |  Home Credit Arena  |  velký salónek


V průběhu semináře budete moci sdílet zkušenosti s odborníky z vašeho regionu a diskutovat s představiteli personální agentury o dopadech inflace na firmu z pohledu personálních oddělení.

Těšit se můžete na příklady toho, co vzít při hrozícím výrazném růstu cenové hladiny v patrnost z pohledu náborových strategií či retence 
talentů a klíčových zaměstnanců nebo jak k tomu přistupují jiní zaměstnavatelé.


Seminář je zdarma a kapacitně omezen na 30 osob, proto vás prosíme o registraci. Všem, kteří se registrují, bude včas zasláno potvrzení a více informací ke konání. Registrací na seminář vyjadřujete souhlas s využitím kontaktních údajů pro účely semináře.POŘADATEL AKCE