EDUCA 2019

Podívejte se, jak jsme si EDUCU užili loni!

 

 


Základní představení

Na veletrhu EDUCA MYJOB LIBEREC se na jednom místě spojují úzce provázané oblasti vzdělávání a pracovních příležitostí. Celý koncept veletrhu je proto utvářen především důrazem na plynulou a přirozenou návaznost sekundárního a terciárního vzdělávání na vstup jednotlivce na trh práce a na získávání odpovídajících pracovních zkušeností.

Veletrh se však zaměřuje na mnohem širší spektrum návštěvníků – zajímavé podněty pravidelně nabízí i žákům a studentům hledajícím budoucí studijní obor, praxi či stáž i zkušeným odborníkům, kteří touží po novém profesním uplatnění. Na veletrhu je však také poskytována podpora pro každého, kdo se rozhodne jít vlastní cestou soukromého podnikání.
 

Cíl veletrhu

Cílem veletrhu je představit návštěvníkům v každém věku konkrétní studijní a pracovní příležitosti v Libereckém kraji, Euroregionu Nisa, České republice i zahraničí. Součástí doprovodného programu veletrhu jsou i semináře a workshopy, které mají návštěvníkům poradit, jak uspět při přijímacích řízeních a uplatni set na současném trhu práce.