GYMNÁZIUM ČESKÁ LÍPA

„Nejlepší příprava na vysokoškolské studium“

Typ školy

GYM

Typ Zaměření

 

Základní informace

Kde nás najdete

 • Název: Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace
 • Zřizovatel: Kraj
 • Kraj: Liberecký
 • Adresa: Česká Lípa, Žitavská 2969
 • Webové stránky: gymcl.cz

 


 

stravování

Stravování

Jídelna při škole
měsíční stravné 740 Kč (35 Kč/den)


 

 

školné

Školné

Bez školného

 

internát

Internát

Škola nenabízí internát

 

 KALEIDOSKOP ABSOLVENTŮ ŠKOLY 


Kontaktujte nás

Proč studovat u nás?

 

Mgr. Jiří JansaMgr. Helena Paszeková
ředitelka školy

Telefon:    +420 487 829 103 (Po-Pá, 7.15-15.15 h)
E-mail:    paszekovah@gymcl.cz

 

ŠKOLA ONLINE

 • vysoká úspěšnost v přijímání na VŠ
 • nadprůměrné výsledky státních maturit
 • spolupráce s vysokými školami, příprava na jazykové certifikáty, soutěže a olympiády – krajská i celostátní kola
 • velmi dobré podmínky pro studium – moderní učebny, odborné učebny a laboratoře 
 • pestré zázemí pro studenty: dvě studovny a další odpočinkové zóny, školní knihovna, bufet, zkušebna pro studentské kapely

 

 


 

 

otevřené dveře

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v úterý 1. 2. 2022 od 12 do 17 hod. 

 


 

Úspěchy naší školy

 

 • 2021 – celostátní soutěž v programování – 5. místo (kat. programování mikrořadičů) + 7. místo (kat. mladší žáci)
 • 3. místo v korespondenční celostátní soutěži IBIS - biologie
 • 8. místo v celostátní zeměpisné soutěži Eurorébus
 • 5. místo v celostátním kole matematické soutěže Pangea
 • Diplom ministra školství za aktivity v projektu Cena vévody
 • Edinburgu (DofE)
 • Účast ve finále Pohár vědy Archimedes
 • Účast v celostátním kole biologické olympiády
 • Řada umístění do 3. místa v krajských kolech soutěží (ekologická, fyzikální a chemická olympiáda, olympiáda v českém jazyce, konverzační soutěž ve španělštině…) 

Zajímavosti 

Nabízíme všeobecné vzdělání, které je tím nejlepším základem pro budoucí vysokoškolské studium. Od 3. ročníku umožňujeme našim studentům profilaci v podobě volitelných předmětů. Máme pestrou nabídku cizích jazyků – anglický, francouzský, německý a španělský. Výuku doplňujeme celou řadou aktivit (projekty, zájezdy, sportovní kurzy, odborné exkurze, kulturní akce, zájmové a sportovní kroužky, podpora nadání...). Neustále zlepšujeme prostředí školy. Máme i studentský parlament – žáci mají příležitost aktivně se podílet na školním životě.


Zastoupení pohlaví vyučujících

muži 67 %

33 % muži

Zastoupení pohlaví studentů

muži 65 %

35 % muži

žák


457

Studentů na škole

žák


51 LET

Průměrný věk učitelského sboru

žák


101 LET

Od otevření naší školy,
současná budova je v provozu od roku 1994

 


Něco v číslech o naší škole

97 %

Úspěšnost u maturitních zkoušek

180 a více

Studentů se k nám hlásí ke studiu

90

Studentů přijímáme ke studiu

95 %

Úspěšnost u závěrečných zkoušek

 


Důležité termíny

 

1. 2. 2022

Den otevřených dveří


31. 1. 2022

Zveřejnění kritérií pro přijímací řízení


1. 3. 2022

Uzávěrka přihlášek pro oba studijní obory


12. a 13. 4. 2022

Přijímací zkoušky – čtyřleté studium


19. a 20. 4. 2022

Přijímací zkoušky – osmileté studium 


 

 

 


Nabízené obory

Gymnázium
čtyřleté studium

79-41-K/41

Forma studia:

denní

Ukončení studia:

maturitní zkouška

Přijímaní studenti:

60 studentů

Přijímací zkouška

státní

Gymnázium
Osmileté studium

79-41-K/81

Forma studia:

denní

Ukončení studia:

maturitní zkouška

Přijímaní studenti:

30 studentů

Přijímací zkouška

státní


Fotogalerie