Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206

www.issmb.cz; www.spgsmb.cz

Typ školy

Typ Zaměření