Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.

www.kyberna.cz

Typ školy

VOŠ

Typ Zaměření