Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

www.sslbc.cz

Typ školy

Typ Zaměření