Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace

www.skolalipa.cz

Typ školy

Typ Zaměření