Střední zdravotnická škola Turnov

Zdraví nevyjde nikdy z módy!

Typ školy

Typ Zaměření

Základní informace

 

 • Název: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace
 • Zřizovatel: Kraj
 • Webové stránky: szsturnov.cz
stravování

Stravování

Jídelna při škole
 

 

školné

Školné

Bez školného
 

 

internát

Internát

Domov mládeže při škole

1200 Kč / měsíc


Kde nás najdete

 

Kraj: Liberecký
Adresa: 28. října 1390, 51101 Turnov


 

 

 

otevřené dveře

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
22. 1. 2021 od 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00 hod.

 


Kontaktujte nás

Mgr. Jiří Jansa


Mgr. Pavel Doubrava
zástupce ředitelky

tel: +420 481 322 723 (Po-Pá, 7.30-15.30h)
e-mail: doubrava@szturnov.cz

Více o škole na webu

 

 


Zajímavosti o škole

Máme tradici a zkušenosti - v příštím roce oslavíme šedesát let existence v Turnově; v našem profesionálním pedagogickém sboru propojujeme díky pestré věkové skladbě zkušenosti s inovativností. Máme přehlednou nabídku - všechny naše obory směřují do oblasti pomáhajících profesí ve zdravotnictví a sociální oblasti. Máme vynikající propojení s praxí - v našich oborech se vyučuje v reálném prostředí zdravotnických a sociálních zařízení, takže naši absolventi jsou skutečně připraveni pro výkon své profese (nebo pro další studium). Máme motivaci a vizi - upřímně usilujeme o to, aby se z našich žáků stali kvalitní pracovníci - profesionálové, kterým se nebudeme bát svěřit do rukou vlastní zdraví a životy. Máme výsledky - v roce 2011 jsme získali od zřizovatele ocenění "Škola roku Libereckého kraje". V anketě mezi studenty a absolventy "Střední Roku" se pravidelně umisťujeme na předních místech - v posledním ročníku "StředníRoku 2018/2019" jsme se umístili na 1. místě v rámci Libereckého kraje mezi jím zřizovanými školami. Přijďte k nám a rozšiřte řady zdravotnických a sociálních pracovníků, protože zdraví nevyjde nikdy z módy!

 


Zastoupení pohlaví vyučujících

muži 88 %

12 % muži

Zastoupení pohlaví studentů

muži 87 %

13 % muži

žák


331

studentů na škole

žák


47 LET

průměrný věk učitelského sboru

žák


59 LET

od otevření naší školy

 

 


Nabízené obory

Praktická sestra (53-41-M/03)

Forma studia:

prezenční

Ukončení studia:

maturitní zkouška

Přijímaní studenti:

26 

Přijímací zkouška

přijímací zkouška státní (+ prospěch, chování a úspěchy na ZŠ) 

Masér ve zdravotnictví (53-41-M/04)

Forma studia:

prezenční

Ukončení studia:

maturitní zkouška

Přijímaní studenti:

16

Přijímací zkouška

přijímací zkouška státní (+ prospěch, chování a úspěchy na ZŠ) 

Sociální činnost (75-41-M/01)

Forma studia:

prezenční

Ukončení studia:

maturitní zkouška

Přijímaní studenti:

14

Přijímací zkouška

přijímací zkouška státní (+ prospěch, chování a úspěchy na ZŠ) 

Zdravotnické lyceum (78-42-M/04)

Forma studia:

prezenční

Ukončení studia:

maturitní zkouška

Přijímaní studenti:

26

Přijímací zkouška

přijímací zkouška státní (+ prospěch, chování a úspěchy na ZŠ) 

 


Jak vypadá vhodný uchazeč?

 

 

 • Dělá ti větší radost dávat, než přijímat?
 • Nedělá ti potíže komunikace?
 • Zajímáš se aktivně o druhé?
 • Jsi dost šikovná/šikovný?
 • Jsi zdravá/zdravý?
 • Jsi obětavá/obětavý?
 • Jsi empatická/empatický?
 • Pak si u nás jistě vybereš pro sebe vhodný obor!

 

 


Seznamte se s ředitelem školy

ředitel školy

“Ředitelka školy řídí školu, školní jídelnu a domov mládeže. Nese plnou odpovědnost za všechny oblasti chodu školy - tj. vzdělávací, ekonomickou, provozní, personální, správní. Do funkce ředitelky byla poprvé jmenována v roce 1996 ještě ministrem zdravotnictví ČR a od té doby svoji pozici opakovaně obhájila v konkurzních řízeních. Za dobu svého působení rozšířila vzdělávací nabídku školy o nové obory zdravotnické lyceum, sociální činnost a masér ve zdravotnictví. Počet žáků se za dobu jejího působení více než zdvojnásobil a škola získala prestiž v širokém okolí. Momentálně intenzivně pracuje na uskutečnění vize nástavby na budově školy, díky níž by škola získala nové odborné učebny a celkově zázemí odpovídající moderní škole 21. století. V roce 2020 v celostátní soutěži Žena regionu získala v rámci Libereckého kraje 2. místo."

 

Mgr. Lenka Nováková
ředitelka školy

 

 


Proč studovat u nás?

 

 • Žáci konají praktické vyučování v reálném prostředí zdravotnických a sociálních zařízení.
 • Žáci s odlišným mateřským jazykem u nás mají otevřené dveře.
 • Žáci během studia mohu absolvovat odbornou stáž v zahraničí (Erasmus+).
 • Žáci se mohou během studia zapojit do aktivit Českého červeného kříže.
 • Na výsledcích našich žáků a absolventů nám opravdu záleží.
 • Absolventi nemají problém s pracovním uplatněním.

 

 

 


Něco v číslech o naší škole

 

199

Studentů se k nám hlásí ke studiu

82

Studentů přijímáme ke studiu

 


Důležité akce školy

Žáci školy pracují jako dobrovolníci v Domově důchodců

Návštěvy seniorů ve volném čase, Mikulášská nadílka, kulturní vystoupení na Velikonoce, spolupráci při organizaci sportovních her seniorů, atp

 


Žáci školy pracují v místní skupině Českého červeného kříže

Zdravotnické dozory na atletických závodech a dalších sportovních akcích, na městských trzích, na Cestě pohádkovým lesem, atp.


 

Odborné učitelky školy se podílejí na vzdělávání veřejnosti v kurzech pro pečovatelky.


Škola se účastní různých akcí ve prospěch Města Turnov a jeho občanů

např. Den zdraví, Den Země.


Škola se podílí n každodenní péči o občany - pacienty a klienty

To při odborné výuce ve zdravotnikých a sociálních zařízeních.


Fotogalerie