BIO

V Apertě se věnuje zejména rozvoji manažerských dovedností a osobnostnímu rozvoji. Zaměřuje se na rozvoj a využití emoční inteligence, kreativní technik a technik kritického myšlení ve vedení lidí. Zajímá ji spojitosti mezi fyzickou a duševní kondicí. Ve své lektorské, poradenské a koučovací praxi využívá svých bohatých zkušeností z výrobní, obchodní i neziskové sféry.


DOBROSLAVA STRÁNKÁ

Dobroslava Stránská - Aperta

Zpět