BIO

V Apertě se věnuje zejména rozvoji manažerských dovedností a osobnostnímu rozvoji.   Zaměřuje se na práci            s emocemi, rozvoj emoční inteligence a využívání respektujícího modelu komunikace a vedení lidí. Ráda hledá paralely mezi vztahy v rodině, výchovou  dětí a prací s týmem i jednotlivci. Ve své lektorské, poradenské                   a koučovací praxi využívá svých bohatých zkušeností z výrobní, obchodní i  neziskové sféry.


DOBROSLAVA STRÁNKÁ

Dobroslava Stránská - Aperta

Zpět