Název přednášky:

"Hry ve firmách"

Co to je hra? K čemu slouží? Jaké hry jsou?
Jazyk, kultura jako formy hry. Firma jako subkultura a kognitivní rámec. Příklady herních schémat ve firmách (firemní kultura, performance management, vize, mise; onboarding; gamification; flow; work life balance).
Jak se hra týká personalisty? Personalista jako dungeon master.
 


BIO

Jeho akademická a profesní kariéra má hru jako společného jmenovatele. Sport, kultura, matematika, pedagogika, technologie i firemní prostředí. Působí na Evangelické teologické fakultě, Ústavu informatiky AV. Mentor České asociace fintechu a prezident Šachového svazu ČR. 


Jan Lamser, LinkedIn

Jan Lamser

Zpět