BIO

Kateřina je ředitelka pro sociální oblast a rozvoj ze skupiny Etincelle. Metodicky vede pracovní asistenty, kteří pomáhají lidem s postižením růst. Podílí se na koncepci sociálního podniku a pracuje s dotačními příležitostmi pro lidi se zdravotním postižením.
Etincelle má v současnosti 200 zaměstnanců, většinu se zdravotním postižením. Těmto lidem dává Etincelle práci ve vlastních kavárnách a bistrech, v úklidových týmech, pekárně, farmě a prádelně. Etincelle usiluje o snadnější přístup lidí s postižením na otevřený trh práce.

Zpět