Název přednášky:

JAK MOJE OSOBNOST OVLIVNILA MOJI PROFESNÍ DRÁHU

 
Anotace:

VKrátce zavzpomínám na své pracovní začátky a jak jsem poznával sám sebe. Jaký vliv měla struktura osobnosti na mé další pracovní působení. Podělím se o své zkušenosti s manažerským tápáním, mentorováním, jak jsem teorii ověřoval v praxi. Jak důležitý je osobní hodnotový systém a jaká je cesta k excelenci. Odhalím i to, jak kompenzovat vlastní slabiny.

BIO

Ing. Miroslav Vacek, zkušený krizový manažer z oblasti zdravotnictví, nyní v dětské léčebně - již ve třetím angažmá tohoto typu, předtím fakultní a okresní nemocnice, soustřeďuje se na kultivaci sociálního kapitálu daného zdravotnického zařízení.
 

 

 

Zpět