Hry v L&D

ANOTACE

V čem spočívá úspěch L&D v O2? Dlouhodobě se nám daří zvyšovat počet odškolených hodin, množství účastníků vzdělávacích aktivit a současně snižovat náklady. Jak? Uplatňujeme přístup „customer centric“ – do centra veškerého vzdělávacího dění jsme dali přímo manažery a přenesli část zodpovědnosti na ně. Zároveň se nám daří efektivně kombinovat interní a externí zdroje, digitální platformy vzdělávání. Výsledkem je spokojený „zákazník“ - tedy zaměstnanec, který dostává kurzy ušité na míru.


Veronika Housková

Veronika Housková

Zpět