Přijďte se podívat na prezentace středních a vysokých škol. Můžete zde získat i informace o požadavcích zaměstnavatelů na budoucí zaměstnance a zjistit, které obory mají uplatnění na trhu práce.

Letošní rok byl vyhlášen rokem průmyslu a technického vzdělávání. Zaměstnavatelé dlouhodobě poptávají zaměstnance s technickým vzděláním a bohužel i přes stávající nižší podíl nezaměstnanosti nemohou tyto pozice obsadit. V úzké spolupráci mezi školami, zaměstnavateli a sociálními partnery, mezi které patří i Úřad práce ČR, chceme změnit

pohled široké veřejnosti na technické vzdělávání a práci v průmyslu. Na základě prezentací škol a zaměstnavatelů posuďte sami, zda právě ten či onen obor je pro Vás vhodný, ať již stojíte před rozhodnutím jakou školu a obor studia zvolit nebo jste momentálně bez zaměstnání nebo se chystáte zaměstnání změnit.

PhDr. Kateřina Sadílková, MBA

Zpět na reference