Soutěž top firma / škola

Popis speciální soutěže

V průběhu veletrhu proběhne již tradiční soutěž o Nejlepší expozici „TOP FIRMA EDUCA2018" a "TOP ŠKOLA EDUCA2018".

Vítěz obdrží unikátně navrženou, luxusní trofej od společnosti Lasvit, výstavní plochu zdarma na EDUCA 2019 a dalších nepeněžní dary od partnerů soutěže. 

Soutěž je vyhlášena v kategorii Škola a v kategorii Firma. Hodnotící komise bude mít 5 zástupců a hodnocení bude probíhat nezávisle během prvního dne konání veletrhu, tj. 11. 10. 2018.

Do soutěže budou zařazeni všichni vystavovatelé účastnící se veletrhu.


 

Hodnotící kritéria

  • Aktivita (doprovodné programy, aktivita a vystupování obsluhy stánku)

  • Vizuální kvalita (ztvárnění expozice, atraktivita, grafické vnímání expozice atd.)

  • Informační hodnota (aktuálnost a obsah prezentačních materiálů, přehlednost, relevantnost informací aj.)


 

Vyhlášení výsledků

Oznámení výsledků o nejlepší expozici TOP FIRMA EDUCA2018 a TOP ŠKOLA EDUCA2018

se uskuteční v pátek 12. 10. 2018 v 10.30 hod. na hlavním pódiu na ploše liberecké Home Credit Areny.