WORKSHOPY ŽIVÉ KNIHOVNY

Workshopy zaměřené na kariérové poradenství, tzv. Workshop živé knihovny, budou určené pro žáky posledních ročníků základních škol a budou navazovat na kariérové poradenství přímo na školách.

Jejich cílem je předvést dětem možnosti studia a následné uplatnění v atraktivních technických oborech, kde je stále výrazný nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Workshopy na podporu kariérového poradenství SPČR na EDUCE mohou pomoci řadě žáků základních škol s výběrem své budoucí profese. 


REGISTRACE

Registrujte se prosím na e-mailové adrese lseidlova@spcr.cz

a to nejpozději do 9. října 2020.

V přihlášce uveďte:

1/ název školy

2/ termín

15. 10. nebo 16. 10.

3/ vybraný časový blok

9:30 – 11:00 hod. / 11:00 – 12:30 hod. / 12:30 – 14:00 hod.

4/ Kontaktní údaje

email a telefon na pedagogický doprovod.